Ääni kuljettajille

Mitkä tekijät motivoivat kuljettajia taloudelliseen ajotapaan ja miten niitä voidaan hyödyntää, kun kehitetään vihreitä käytäntöjä? Tätä meille tutki pro gradu -opinnäytetyössään Jaakko Sassali. Hän haastatteli kaikkiaan 17 kuljettajaamme ja johtoa. Tutkimus julkaistiin heinäkuussa 2021.

Päästetään ääneen tuore maisteri, joka itsekin on yhä hämmästynyt siitä, miten päätyi mielenkiintoisen kuljetusalan pariin.

Ajokäyttäytymisen ytimessä mielekäs työ, jaksaminen ja kiinnostus ympäristöä kohtaan

Miten tiivistäisit kuljetusliike Eero Sjögrenille tekemäsi tutkimuksen ytimen?

Kuljettajien ajokäyttäytymiseen vaikuttavat työn tekemisen mielekkyys, jaksaminen, kiinnostus ympäristöä kohtaan ja oppiminen. Positiivisuus ja ennakointi on valttia myös kuljettajien motivoinnissa. Tärkeää on myös kaksisuuntainen viestintä: Kuljettajia olisi hyvä kuulla esimerkiksi reittisuunnitellussa. Vastaavasti kuljettajille tulisi avata yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa.

Miten päädyit tekemään opinnäytetyön kuljetusyritykseen?

Sattuman kaupalla. En olisi voinut kuvitella koko yliopisto-opiskelun aikana, että tekisin lopputyön kuljetusyritykselle. Pro gradu -opinnäytetyön aihetta pohtiessani kerroin olevani kiinnostunut logistiikasta. Ilmeisesti samoihin aikoihin Eero Sjögren Oy oli tiedustellut, jos yliopistolta löytyisi innokasta opinnäytetyön tekijää. Pyörittelin projektikuvausta viikonlopun yli päässäni ja päätin tarttua tilaisuuteen. Harvemmin sitä näin kultalautasella annetaan pro gradun aihetta valmiiksi ja vielä siten, että tutkimuksesta on oikeasti hyötyä eikä valmis työ jää vain keräämään pölyä hyllyn päälle.

Minkälaista oli tulla itselle vieraalle toimialalle?

Oli jännittävää tutustua täysin uuteen aihealueeseen, josta ei ollut aikaisemmin kokemusta. Mielestäni pystyin tulemaan toimialalle varsin avoimin mielin. Itse työhön pääsin tutustumaan hyppäämällä pitemmän HCT-rekan kyytiin, vaikka ratin taakse minua ei päästetty.

Mitä mieltä olet toimialasta nyt, kun olet tutustunut siihen?

Työ vaikutti alkuun varsin rennolta ja mukavalta. Kun tutustuin lähemmin kuljetusyrityksen toimintaan, näkemykseni muuttuivat. Esimerkiksi olen huomannut, että kuljettajien työhön vaikuttavat toimialan rankka sääntely ja valvonta, joilla on vaikutusta myös kuljettajien motivaatioon tehdä työtä. Asiaa ei auta kuljetusyritysten rajalliset resurssit toteuttaa muutoksia organisaatiossa. Uskon, että pienillä muutoksilla yritysten käytännöissä pystyttäisiin parantamaan yritysten kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Mitä mieltä olet kuljettajahaastatteluista?

Tein tosiaan pro gradu -työn tutkimusosuuden kuljettajahaastatteluina. Haastattelut olivat uusi kokemus molemmille osapuolille, mutta mielestäni homma onnistui varsin hyvin pienen alkukankeuden jälkeen. Kuljettajien kanssa oli mukava rupatella. Heillä oli varmasti helpompi kertoa yrityksen toiminnasta yrityksen ulkopuoliselle henkilölle. Yllätyin positiivisesti, että kuljettajilla riitti asiaa ja parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Työsi jatkuu Sjögrenillä jatkohankkeessa. Minkälaisia ajatuksia sinulla on siitä?

On ollut hienoa kuulla, että pro gradu -tutkimuksestani on ollut hyötyä ja minut haluttiin palkata Sjögrenille tuomaan asioita käytäntöön. Jatkohankkeessa selvitetään purku- ja lastausaikojen sekä täyttöasteiden vaikutuksia, tuodaan pro gradun johtopäätöksiä käytäntöön sekä luodaan projektikonsortio ja markkinointisuunnitelma yrityksen vuokraustoiminnalle. Projektityö on ollut varsin antoisaa. Tämän parempaa aloitusta työelämälle ei olisi voinut toivoa. Pääsee itsenäisesti johtamaan projektia ja tekemään asioita käytännössä.