Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteri- ja tietoturvaseloste

Rekisterinpitäjä

Kuljetusliike Eero Sjögren, Y-tunnus 1850764-3
Kaskihalmeentie 11, 90440 Oulu
Puh. 0400 685 568

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Brita Sjögren
Puh. 358 40 543 8133
brita.sjogren@eerosjogren.fi

Rekisterin nimi

Kuljetusliike Eero Sjögren Oy:n kotisivujen työpaikkahakemukset, yhteydenotot ja palautteet

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksena on

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • työnhakijaksi ilmoittautuvien työpaikkahakemusten vastaanottaminen
 • tiedustelujen ja palautteiden vastaanottaminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • henkilön tai yrityksen nimi
 • osoitetiedot
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • syntymäaika
 • koulutus
 • työkokemus
 • muut mahdolliset lisätiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot perustuvat asiakkaiden tai hakijoiden antamiin tietoihin sekä palautteen jättäneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden tietoihin. Tiedot kerätään manuaalisesti asiakastietojärjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille paitsi Suomen viranomaistoimien edellyttäessä niin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu salasanoin. Käyttöoikeus rekisteriin on vain sitä työssään tarvitsevilla henkilöillä. Henkilöt on koulutettu tehtäväänsä, ja heillä on salassapitovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus, poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin, ja korjauttaa niitä. Hän voi myös pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja.